Figuur: Veldproef met waterfiltratie

Veldproef met waterinfiltratie

Figuur: Proefveld waterfiltratie Schokland Zuid (klik op afbeelding om te vergroten) Voor het beschermen van de unieke archeologie bij Schokland gaan we een proefveld inrichten. Hier willen we een nieuwe werkwijze testen. De bovengrond houden we vochtig door water te infiltreren vanuit een speciaal greppelstelsel. De proefopstelling komt op een stuk land van 130 bij…

Zicht op het projectgebied, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]

Mijlpaal voor Nieuwe Natuur bij Schokland: grote grondruil komt rond

Zicht op het projectgebied, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]Met een grote grondruiloperatie binnen Flevoland is ook de helft van de gronden voor aanleg van nieuwe natuur bij Schokland verworven. Een belangrijke stap in de realisatie van het project. De ruiling was een ingewikkelde puzzel met lange onderhandelingen, waarbij gronden…

Website live

Op en rond Schokland gebeurt van alles. Niet in de laatste plaats vanwege het project Nieuwe Natuur Schokland. Dit project is in het leven geroepen vanwege de bodemdaling in het gebied en de noodzaak om de archeologische bodemschatten te bewaren. “We hebben een mooie website laten maken om alle ontwikkelingen rond Nieuwe Natuur Schokland te…