Opzet project

Het gebied rondom Schokland wordt gekenmerkt door de karakteristieke hoogteligging van het voormalige eiland en de aanwezigheid van archeologische resten. De werelderfgoedstatus die UNESCO hieraan geeft, benadrukt het belang om Schokland te bewaren en te beschermen. Bodemdaling maakt het noodzakelijk om in te grijpen in het gebied. De oplossing is gevonden in een combinatie van natuurontwikkeling en toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied. Door de huidige landbouwgronden om te vormen naar natuur kunnen we de unieke archeologische waarden beschermen en conserveren voor de toekomst.

We geven dus een andere invulling, een andere bestemming, aan het gebied. Van landbouw naar natuur. Dat doen we met het project Nieuwe Natuur Schokland. Een nieuw bestemming die beter past bij de uitdagingen waar het gebied voor staat. Hiervoor moeten wij de gronden ten zuiden van Schokland opnieuw inrichten nadat we die verworven hebben.

Reguliere akkers gaan we omvormen tot weidevogelsgrasland, flora- en faunarijk grasland en biologische akkers met overstaand gewas. [Foto: Martien Hoogebeen]
Reguliere akkers gaan we omvormen tot weidevogelsgrasland, flora- en faunarijk grasland en biologische akkers met overstaand gewas. [Foto: Martien Hoogebeen]
Projectgebied, oostelijk van de Palenweg, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]
Projectgebied, oostelijk van de Palenweg, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]

Voor een deel van de gronden die het dichtst bij de zuidpunt van Schokland liggen, zal het grondpeil van het water verhoogd worden. Dit beschermt de organische archeologische vondsten. De rest van de gronden worden omgevormd naar grasland en biologische akkers. Afgesproken is dat het verhogen van het grondwater geen effect mag hebben op de omliggende omgeving. Dit is een technische uitdaging waar het project een oplossing voor moet geven. De opdracht is om een inrichtingsplan op te stellen die het vernatten van de het gebied mogelijk maakt en ook ruimte biedt aan natuur en recreatie.

Nieuwe Natuur Schokland is een gezamenlijk project van Stichting Flevo-Landschap en gemeente Noordoostpolder. Hierbij werken wij nauw samen met Waterschap Zuiderzeeland, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Plangebied

Hieronder vindt u een afbeelding van het plangebied. Klik op de afbeelding om een PDF-bestand van het plangebied in te zien.

Schematische weergave van het plangebied Nieuwe Natuur Schokland
Schematische weergave van het plangebied Nieuwe Natuur Schokland