Website live

Op en rond Schokland gebeurt van alles. Niet in de laatste plaats vanwege het project Nieuwe Natuur Schokland. Dit project is in het leven geroepen vanwege de bodemdaling in het gebied en de noodzaak om de archeologische bodemschatten te bewaren. “We hebben een mooie website laten maken om alle ontwikkelingen rond Nieuwe Natuur Schokland te…