Nieuwe Natuur Schokland Uniek UNESCO Werelderfgoed

Eeuwenoude fuiken, leer, bewerkt hout, zaden en kledingstukken. Op Schokland zijn in de bodem nog heel veel resten van jagers-verzamelaars, de allereerste landbouwers en middeleeuwse bewoning te vinden. De archeologische schatten, tot 10 duizend jaar terug, zijn uniek door hun omvang en compleetheid. Naast deze bijzondere bewoningsgeschiedenis is Schokland een bijzondere plek temidden van ‘het land van de tekentafel’. Daarom is het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland UNESCO Werelderfgoed.

Diverse overheden en organisaties bundelen hun krachten voor het behoud van de archeologische schatten van het Werelderfgoed Schokland. Om ook de bodemschatten in de ondergrondse rivierduin in het zuidelijke deel van het werelderfgoed te beschermen is lokale vernatting nodig; een hoger bodemvochtgehalte. De landbouwgrond vormen we daarbij om naar nieuwe natuur. We maken dit zuidelijke deel daarbij ook beleefbaar maken voor recreanten. Zo voegen we waarde toe aan Schokland.

Archeologie

In de verschillende grondlagen van Schokland zit waardevolle informatie over onze geschiedenis. Door archeologische vondsten weten we dat hier al mensen woonden lang voordat de Zuiderzee ontstond. Eerder werd altijd gedacht dat dit gebied te nat was voor bewoning. Wat zit er in de grond en waarom willen we dit behouden?

Water

Om de archeologische resten aan de zuidrand van Schokland te bewaren is lokale vernatting van de bodem nodig. We onderzoeken daarom de waterhuishouding in en rondom het plangebied. Hoe kan het zo optimaal mogelijk?

Natuur

Hoor het zangerige ‘gruttoo, gruttoo’, zie de veldleeuweriken buitelen en de bloemen wuiven in de wind vanaf het Ketelmeer over de polderdijk. Iets verderop rijst de zuidpunt Schokland zacht glooiend omhoog. De zuidrand is een waardevolle aanvulling voor de natuur op Schokland.