Figuur: Veldproef met waterfiltratie

Veldproef met waterinfiltratie

Figuur: Proefveld waterfiltratie Schokland Zuid (klik op afbeelding om te vergroten) Voor het beschermen van de unieke archeologie bij Schokland gaan we een proefveld inrichten. Hier willen we een nieuwe werkwijze testen. De bovengrond houden we vochtig door water te infiltreren vanuit een speciaal greppelstelsel. De proefopstelling komt op een stuk land van 130 bij…