Figuur: Veldproef met waterfiltratie

Veldproef met waterinfiltratie

Voor het beschermen van de unieke archeologie aan de zuidkant van Werelderfgoed Schokland gaan we een proefveld inrichten. Op het proefveld willen we een nieuwe werkwijze testen: het vochtig houden van de bodem door water te infiltreren vanuit een speciaal greppelstelsel. Greppels De proefopstelling komt op een stuk land van 130 bij 140 meter direct…