plankaart schetsontwerp Nieuwe Natuur Schokland Het Flevo-landschap gemeente Noordoostpolder waterschap Zuiderzeeland

Bekijk alle posters

Kon je niet naar de inloopbijeenkomst van 13 december maar ben je wel benieuwd naar wat er gaat veranderen ten zuiden van Schokland? Of wil je de posters nog eens bekijken? We zetten ze hier alle vijf voor je op een rij. Overzicht: Schetsontwerp Thema: Archeologie Thema: Water Thema:Landbouw en natuur Thema: Beleving Vragen? Bekijk…

nieuwe natuur schokland inloopbijeenkomst 13 december 2022

Inloopbijeenkomst trekt veel belangstelling

De inloopbijeenkomst voor Nieuwe Natuur Schokland heeft veel belangstellenden getrokken. Zo’n vijftig mensen kwamen op 13 december ’s avonds naar de Gesteentetuin om de eerste schetsen van het gebied te bekijken. Ze waren vooral benieuwd en stelden veel vragen, van hele technische over de wateraanvoer tot mogelijke wandelpaden. De antwoorden stelden gerust én zorgden voor…

Nieuwe natuur Schokland in uitzending Omroep Flevoland

Nieuwe Natuur Schokland op de radio

Omroep Flevoland besteedde maandag 12 december in het radioprogramma Dit is Flevoland aandacht aan de inloopavond voor Nieuwe Natuur Schokland. Ellentrees Müller van de gemeente Noordoostpolder en Yvonne de Hilster van Het Flevo-landschap vertelden over het project en de opzet van de inloopavond. Deze vindt plaats op 3 december in bezoekerscentrum de Gesteentetuin van Het…

bezoekerscentrum de gesteeentetuin Het Flevo-landschap

Inloopbijeenkomst Nieuwe Natuur Schokland

Op dinsdag 13 december organiseren we een inloopbijeenkomst over Nieuwe Natuur Schokland. Op de inloopbijeenkomst zijn de eerste schetsen van de herinrichting van het zuidelijk deel van het werelderfgoed beschikbaar. Het projectgebied is circa 200 hectare groot. Behoud bodemarcheologie Doel van het project is behoud van de archeologie in de bodem ten zuiden van het…

archeologie ondergrondse rivierduin unesco werelderfgoed schokland

Resultaten veldproef

Om de archeologische sporen op de flanken van de ondergrondse rivierduin te behouden, is het nodig de bodem te vernatten. De vraag was alleen: hoe? Een veldproef leidde tot de oplossing. Het voldoende opzetten van het grondwaterpeil is technisch niet haalbaar. De ondergrondse zandduinen zijn onderdeel van een groot regionaal pakket van pleistoceen zand. Het…

Figuur: Veldproef met waterfiltratie

Veldproef met waterinfiltratie

Voor het beschermen van de unieke archeologie aan de zuidkant van Werelderfgoed Schokland gaan we een proefveld inrichten. Op het proefveld willen we een nieuwe werkwijze testen: het vochtig houden van de bodem door water te infiltreren vanuit een speciaal greppelstelsel. Greppels De proefopstelling komt op een stuk land van 130 bij 140 meter direct…

Zicht op het projectgebied, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]

Mijlpaal: grote grondruil komt rond

Met een grote grondruiloperatie binnen Flevoland is ook de helft van de gronden voor aanleg van nieuwe natuur bij Schokland verworven. Een belangrijke stap in de realisatie van het project. De ruiling was een ingewikkelde puzzel met lange onderhandelingen, waarbij gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en Stichting Het Flevo-landschap van eigenaar wisselden. Met…