bezoekerscentrum de gesteeentetuin Het Flevo-landschap

Inloopbijeenkomst Nieuwe Natuur Schokland

Op dinsdag 13 december organiseren we een inloopbijeenkomst over Nieuwe Natuur Schokland. Op de inloopbijeenkomst zijn de eerste schetsen van de herinrichting van het zuidelijk deel van het werelderfgoed beschikbaar. Het projectgebied is circa 200 hectare groot. Behoud bodemarcheologie Doel van het project is behoud van de archeologie in de bodem ten zuiden van het…

archeologie ondergrondse rivierduin unesco werelderfgoed schokland

Resultaten veldproef

Om de archeologische sporen op de flanken van de ondergrondse rivierduin te behouden, is het nodig de bodem te vernatten. De vraag was alleen: hoe? Een veldproef leidde tot de oplossing. Het voldoende opzetten van het grondwaterpeil is technisch niet haalbaar. De ondergrondse zandduinen zijn onderdeel van een groot regionaal pakket van pleistoceen zand. Het…

Figuur: Veldproef met waterfiltratie

Veldproef met waterinfiltratie

Voor het beschermen van de unieke archeologie aan de zuidkant van Werelderfgoed Schokland gaan we een proefveld inrichten. Op het proefveld willen we een nieuwe werkwijze testen: het vochtig houden van de bodem door water te infiltreren vanuit een speciaal greppelstelsel. Greppels De proefopstelling komt op een stuk land van 130 bij 140 meter direct…

Zicht op het projectgebied, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]

Mijlpaal: grote grondruil komt rond

Met een grote grondruiloperatie binnen Flevoland is ook de helft van de gronden voor aanleg van nieuwe natuur bij Schokland verworven. Een belangrijke stap in de realisatie van het project. De ruiling was een ingewikkelde puzzel met lange onderhandelingen, waarbij gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en Stichting Het Flevo-landschap van eigenaar wisselden. Met…