archeologie ondergrondse rivierduin unesco werelderfgoed schokland

Resultaten veldproef

Om de archeologische sporen op de flanken van de ondergrondse rivierduin te behouden, is het nodig de bodem te vernatten. De vraag was alleen: hoe? Een veldproef leidde tot de oplossing. Het voldoende opzetten van het grondwaterpeil is technisch niet haalbaar. De ondergrondse zandduinen zijn onderdeel van een groot regionaal pakket van pleistoceen zand. Het…